News- nyheter

På denna sida berättar vi om firmans produkter i dag och hur ägaren har strategiskt planerat för Vidorg-företagsgruppens expansion. Allt detta med drygt 50- årig kunskaps- och livserfarenhets insikt efter arbete i olika samhällssektorer med strävan att driva genom det nya, mer abstrakta vetenskapsparadigmet genom firmans och dess företagsgrupps unika Vision, metoder, och innovativa lösningar då vetenskaps- media- och politik sektorn ville ej veta och diskutera metodiskt och demokratiskt om den nya, alternativa plattformen för vår gemensamma civilisations kulturutveckling.


Systemintegrering i vid mening inspirerar allt vad vi gör

Vidorg Media

och Publicering

I dag har jag erfarenhet i det följande:

Produkter och tjänster:

 • Skriva, producera och publicera egna böcker, e- böcker med olika partners
 • Göra konsulting besök hos er för att komma med förslag på er marknads- föring, företagskontakt sökning t.ex. hos grannländer, eller på större områden (metod: deltagande observation). Produkter: planering- design- skrivande- foton och videon -kontaktpool skapande mm.)
 • Följande pågående IT- teknologi-, Energi omvandlings-och EU- områdets aktuella förändringar -kombinerad med egna innovativa tankar om t.ex. samhällsplanering och förnyelse. Produkter: Energi- och transportteknologi förnyelse med egna teorier, vilka – om konstaterats hålla genom dagens FoU – skulle ge genomföringsförslag på mång-dimensionella samhällsförnyelser.
 • Dessa produkter/resultat genom Senior Konsult Tjänster som t.ex. i
 • – media diskussioner,
 • – egna seminarier,
 • – intern konsulting hos företag, den publika sektorn eller internationella organisationer
 • regerings konsulting, rådgivning
 • eget intresse för livslång kunskapsinhämtning

På 1- 3 års sikt- har jag planer att investera och producera i:

 • Vidorg Edu- videor där presenterar Vad är bakom Vidorg- gruppens Vision och slogan
 • Varför nytt vetenskaps-paradigm
 • Vad innehåller det i stora drag på olika vetenskaps-områden jämfört med dagens paradigm som i Filosofi, Fysik, Biologi, Psykologi, Ekologi, Ekonomi
 • Hur/metod: diskussioner med abstrakta bilder, med möjlighet för uppföljnnigs- diskussioner genom Zoom- videomöten bokade med Calendly eller på MS Teams externa kontakter i Vidorg Spaces hos atLassian- nätverk. Ersättning på Senior Konsult- nivå i kortare arbetsprojekt. Större macro- projekt med företagets M.O. tredubbelt säkra betalningsform med möjligheter för externa M.O. optioners investerarköp och allmänheten att ta del av projektens sk. övervinster.
 • Resultat på makronivåer samhällssektorer, regionalt, globalt: Sammanfatta hur Real Change– verklig förnyelse- påverkar på sikt för en global förnyelse genom kombination av nya vetenskapliga teorier, förändringar ej enbart med ekonomi eller i teknologier, utan med ny verklighets- och människosyn och därmed nya värderingar, nya slags internationella organisationslösningar i fredskapande, handel mm om dessa teoretiskt baserade förslag tas emot efter publika och demokratiska mediediskussioner, gemensamt utvecklande med publika medel och genom kortare- och makro projekt ovan.

Beställ vår Nyhetsbrev genom rader till höger:

Vidorg- gruppens skapare, ägare och VD Lasse T Laine, sittande vid Fyrisån.