Hemma men ändå inte_noveller.LasseTLaine, 2ed.2017.pdf-ebok, isbn 978- 91- 88057- 23- 5

280 kr

Första novellsamlingens delnoveller kan eventuellt upplevas som upprepningar om och om igen av den sorgliga skilsmässan, men dessa lyfter samtidigt upp olika perspektiv att försöka förstå det skedda i det pågående sorg arbetet, då alternativtänkaren försöker integrera sig- även han- i det nya samhället- i sin tro att sökandet av sanning slår genom till slut mot omgivningens passiva eller mer aktiva motstånd mot förnyelsen av de grundläggande tankar i det mänskliga livet och samhällsbygget överallt, i alla länder. Skrivna av den 33 åriga alternativtänkaren i en naturskön by i Jämtland, i sitt aktiva liv som hemmaman, heltidsstuderande, husbyggare för familjens nya mindre hus på den nya orten där hustrun lyckats få arbete motsvarade sina akademiska studier.

Beskrivning

Dessa första novellförsamlingens produkter varvades med dikter under den pågående skilsmässa i en naturskön by i Jämtland dit författaren hade flyttat med sin maka och två barnen. Hans aktiva liv- fullföljandet av ett husbygge med samtidig omsorg om barnen som hemmaman och heltidsstudier på kvälls- och nattetid för att på sitt sätt bidra till familj ekonomin som behövdes utöver hustruns lön som universitetslektor på länets huvudort- ledde så småningom till en skilsmässa under dels det social förtrycket eller stämplingar av alternativtänkaren som idogt försökt även han integreras i det nya samhället “mot alla odds” då ifrågasatt det gällande vetenskapsparadigmet i sina filosofi- och utvecklat sedan vidare i sina fortsatta studier i hopp att lyckas även för egen del, dels av händelser i det personliga livet vilka var relaterade till stressen i hustruns arbete och arbetsresor, att bankens placering av byggnadskreditiv tog flera år, och av makars respektive sociala arv och sociala umgänget.

Noveller (1. ed. 2015) kan eventuellt upplevas som upprepningar, men kan samtidigt dokumentera hur sorg arbetet utvecklas och arbetas långsamt över i de två andra novellsamlingar, del 2 (på finska, författarens hemspråk i “Vuorten tuolla puolen”, 2016) och den 3., “Vägen hem”, 2016, publicerade efter tvekan hos Författares Bokmaskin, Stockholm, av det egna stiftade förlaget, en firma av fyra, då skrivaren inte givit upp och fortfarande försökt få genombrott för sina ifrågasättande och förnyelseskapande tankar.

Fysiska böcker kan beställas här, men även direkt från Förlaget hos hemma-adressen eller från underleverantör Stjärndistribution Ab, eller köpas hos AdLibris och andra bokhandel.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hemma men ändå inte_noveller.LasseTLaine, 2ed.2017.pdf-ebok, isbn 978- 91- 88057- 23- 5”

Your email address will not be published.