Samlade dikter 1982- 85. LasseTLaine.2.uppl.pdf-ebok, 2019,isbn 978- 91- 88057- 27- 3

480 kr

unika dikter från alternativtänkaren , skapande dikter, dikter för samhällsförnyelse, Real Change- verklig förnyelse, dokumenterande samhällsfrågor-dikter, dikter från Vidorg gruppens grundare, dikter som utmanar, dikter för att uppmuntra, dikter att stödja i sorgarbete, dikter för ungdomar, dikter för tänkande individer

Beskrivning

Dessa dikter skrevs av författaren som 33- 36 åring. Sedan dess har mina värderingar delvis förändrats i samklang med samhällets pågående förändringar och förnyelser, dock utan att kasta eller tvivla på mitt livstemats grund: arbetet för det nya, mer abstrakta vetenskapsparadigmet vars utvecklande, ensam, ledde till skilsmässa 1982 och social-ekonomisk marginalisering då omgivningen svarat med tystnad, sociala stämplingsförsök mm.

Diktskrivandet varvades med tre novellsamlingar där sorgarbetet tar form i om-och-om skrivande delnoveller av det skedde från olika samhälls- och upplevelse perspektiv.

Båda dessa litterära former kan upplevas skaka läsarens invanda tankar och värderingar, därför om du vill inte utsätta dig för en ny verklighets- och människosyn på vetenskaplig grund, låt bli att köpa.

Om köpta, vore tacksam för läsarkommentarer, aktiv och demokratisk diskussion vare sig i publik media eller t.ex. i litterära seminarier, såsom i Uppsala några gånger där läst mina dikter.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Samlade dikter 1982- 85. LasseTLaine.2.uppl.pdf-ebok, 2019,isbn 978- 91- 88057- 27- 3”

Your email address will not be published.